BREZPLAČNA POŠTNINA NAD 49€

Vračilo blaga in reklamacije

 1. PRAVICA OD ODSTOPA POGODBE

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico (iz 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov), da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov info@zoomanija.si sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev (velja za izdelke, ki niso unikat izdelave po navodilih stranke). Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.


Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe?

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago.


Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.


 1. VRAČILO BLAGA, KUPNINE

Vračilo blaga

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem, ko je ponudniku poslal obvestilo, da odstopa od pogodbe, razen če ponudnik kupcu ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje še pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Izdelka ne morete vrniti če:

 • je že uporabljen, nošen, poškodovan (praske, madeži, razbarvanje itd.) ali modificiran,

 • nimate originala ali kopije računa,

 • je pretekel 14 dnevni rok za odstop od pogodbe in vračilo izdelka.


Kupec lahko vrne blago ponudniku po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov Manuela Kutin s.p., Cesta na Lenivec 7, 6210 Sežana. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Vračilo kupnine

Če kupec odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.


 1. ODGOVORNOST NAROČNIKA V PRIMERU NEDVIGA / NEPREVZEMA NAROČENIH IZDELKOV


V kolikor naročnik kupec naročenega blaga, ki je bil poslan s plačilom po povzetju, ne prevzame v nobenem primeru, in so po preteku čakalnega roka na pošti (15 dni,) vrnjeni na naš naslov, se to ne šteje kot odstop od pogodbe, saj je le ta še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema, tako odgovoren za plačilo stroškov vračanja blaga podjetju, za kar mu bo pošiljatelj izstavil račun (skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2 43.č člen alineja 6), ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe - naročila ni prekinil.

V primeru neplačila računa, se zadeva ureja s terjatvijo zunanjega podjetja.


Stroški neprevzema znašajo 8 - 22 € (odvisno od teže in velikosti pošiljke, vračanje pošiljke, stroški pakiranja, stroški embalaže, administrativni stroški).


 1. REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Pri uveljavljanju reklamacije je potrebno blago dostaviti v originalni embalaži skupaj z računom. V primeru, ko se ugotovi, da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno, negospodarno, malomarno in v primeru, da je reklamacija posledica višje sile ali mehanske poškodbe s strani kupca, reklamacija ne velja. Prav tako reklamacija ne velja, v kolikor kupec ne predloži računa za kupljeno blago.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga na svoje stroške in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti pri tem stroške poštnine plača kupec.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo, če se tega s kupcem nismo izrecno dogovorili!


Po pravilih EU mora trgovec kupljeno blago, za katero se izkaže, da je okvarjeno ali ni videti oziroma ne deluje tako kot oglaševani izdelek, popraviti, zamenjati, znižati ceno oziroma vrniti kupnino. Več na POVEZAVI.

Vedno velja najmanj dveletni brezplačni garancijski rok, ne glede na to, ali je blago kupljeno trgovini, na spletu ali prek kataloške prodaje.

Dveletna garancija je minimalna pravica potrošnikov. Nacionalni predpisi lahko zagotavljajo še dodatno varstvo.

Če je izdelek, ki ga kupimo kjerkoli v EU, okvarjen ali ni videti oziroma ne deluje tako kot oglaševani, ga mora prodajalec popraviti ali zamenjati brezplačno oziroma ponuditi znižano ceno ali vrniti kupnino v celoti.

Na splošno velja, da lahko polno ali delno vračilo kupnine zahtevamo, samo kadar izdelka ni mogoče popraviti ali zamenjati


Pri nakupu blaga ali storitve na spletu ali zunaj trgovine (po telefonu, kataloška prodaja, trgovski zastopnik na domu) ima kupec tudi pravico, da naročilo iz kakršnegakoli razloga in brez obrazložitve prekliče ali vrne v 14 dneh.

Če niste prepričani, kam sodi vaš primer, uporabite naše orodje o pravicah potrošnikov, ki vam bo pomagalo pri uveljavljanju vaših pravic pri nakupih v EU.VRAČILO POŠKODOVANE POŠILJKE, POŠKODBA PRI TRANSPORTU

Kupec je dolžan preveriti pri prevzemu pošiljke njeno vsebino. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu GLS.


GLS – obrazec za oddajo prijave škode se nahaja na POVEZAVI


 1. STVARNA NAPAKA


Opredelitev stvarne napake:

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake blaga. Napaka je stvarna če:

 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,

 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

 • blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

 • če je ponudnik izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila


Preverjanje primernosti izdelka:

Primernost blago za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih blago, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo blaga ali z navedbami na blagu.

Uveljavitev pravic iz naslova stvarne napake:

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočit, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali

 • vrne plačan znesek


Kupec izpolni Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku (ali sam napiše izjavo z vsemi v obrazcu zahtevanimi podatki) in ga skupaj z izdelkom na katerem uveljavlja stvarno napako, pošlje ponudniku oz. prodajalcu s priporočeno pošto (ali pa z dostavno službo) na naslov prodajalca oz. ponudnika Manuela Kutin s.p., Cesta na Lenivec 7, 6210 Sežana.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu in odgovornost ponudnika za stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku najdete TUKAJ.


 1. KO BLAGA NI NA ZALOGI

Zgodi se, da potrošnik odda naročilo preko spleta, prodajalec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.


 1. OBVEZA ODGOVORNOSTI

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb splošnih pogojev in tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih izdelkov, a jih je kljub temu treba razumeti kot simbolične.